הצה"ר שבדיה, פרוטוקולים

01.01.1978 - 31.12.1982

סימול התיק : ג 45 - 2

שייך לארכיון: הצה"ר שבדיה
סוג התאריך: שנה נכונה

תוכן

1978 - 1979
1982