דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 1-10 מתוך 15 פריטים

הצה"ר רומניה, התכתבות מתאריך: 07/11/1928
עד תאריך: 28/06/1939
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 44 - 1
סימול ג 44 - 3
סימול ג 44 - 4
הצה"ר רומניה, חוזר מתאריך: 03/04/1936
עד תאריך: 03/04/1936
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 44 - 5
סימול ג 44 - 7
הצה"ר רומניה, פרוטוקולים מתאריך: 17/08/1941
עד תאריך: 08/09/1941
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 44 - 8
הצה"ר רומניה, סקירות מתאריך: 01/01/1950
עד תאריך: 07/11/2005
הוספה לסל המסמכים
סימול ג 44 - 9
סימול ג 44 - 10