הצה"ר בריטניה, גזרי עיתון וקריקטורות על הצה"ר בריטניה (אנגלית)

29.05.1931 - 31.12.1942

סימול התיק : ג 20 - 2/ 1

שייך לארכיון: הצה"ר בריטניה
סוג התאריך: שנה נכונה