הצה"ר בריטניה, סיכומי פעילות של הוועדה האדמינסרטיבית של הצה"ר בריטניה

30.08.1940 - 16.09.1970

סימול התיק : ג 20 - 1/ 9

שייך לארכיון: הצה"ר בריטניה
סוג התאריך: מדויק