הצה"ר בריטניה, טפסי הצטרפות לצה"ר בריטניה

01.08.1977 - 15.08.1981

סימול התיק : ג 20 - 1/ 8

שייך לארכיון: הצה"ר בריטניה
סוג התאריך: משוער