הצה"ר בריטניה, דוחות כספיים וארגוניים

12.05.1946 - 30.09.1947

סימול התיק : ג 20 - 1/ 7

שייך לארכיון: הצה"ר בריטניה
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים