הצה"ר בריטניה, התכתבות: הצעה למבנה ארגוני של הצה"ר בריטניה, כתב יד

01.01.1930 - 31.12.1930

סימול התיק : ג 20 - 1/ 6

שייך לארכיון: הצה"ר בריטניה
סוג התאריך: משוער