הצה"ר בריטניה, מברקים

01.09.1941 - 08.11.1945

סימול התיק : ג 20 - 1/ 5

שייך לארכיון: הצה"ר בריטניה
סוג התאריך: מדויק