הצה"ר בריטניה, מברקים

14.09.1940 - 31.08.1941

סימול התיק : ג 20 - 1/ 4

שייך לארכיון: הצה"ר בריטניה
סוג התאריך: מדויק