הצה"ר בריטניה, סיכומי ועידות, פגישות ומסיבות עיתונאים

24.05.1931 - 08.02.1955

סימול התיק : ג 20 - 1/ 3

שייך לארכיון: הצה"ר בריטניה
סוג התאריך: מדויק