הצה"ר בריטניה, התכתבות עם אישים ומוסדות

24.02.1949 - 03.02.1986

סימול התיק : ג 20 - 1/ 2

שייך לארכיון: הצה"ר בריטניה
סוג התאריך: מדויק