הצה"ר בריטניה, התכתבות עם אישים ומוסדות

23.11.1927 - 30.09.1948

סימול התיק : ג 20 - 1/ 1

שייך לארכיון: הצה"ר בריטניה
סוג התאריך: מדויק