הצה"ר בולגריה, מודעות, ביולטין אינפורמטיבי אודות הקורה בארץ ישראל וכרטיס חבר הצה"ר.

01.01.1929 - 31.12.1940

סימול התיק : ג 17 - 3

שייך לארכיון: הצה"ר בולגריה
סוג התאריך: משוער