הצה"ר בולגריה, סקירות וזכרונות על פעילות הצה"ר והתנועה הציונית בבולגריה. עדויות מאוחרות.

01.01.1897 - 31.12.1972

סימול התיק : ג 17 - 2

שייך לארכיון: הצה"ר בולגריה
סוג התאריך: משוער

תוכן

בין העדויות: אברהם שפרוט נציב בית"ר רוסה, שיחת יוסף קלארמן
עם המיניסטר לתעמולה קאזמוב בסופיה בנושא שאלת ארץ ישראל ומצב
היהודים בבולגריה ומתן סרטיפיקטים. השפעת התנועה הרביזיוניסטית
בבולגריה על קהילת היהודים שם, ומאמרו 'כשבשומר הצעיר למדו את
כתבי ז'בוטינסקי'.
'הציונים הרוויזיוניסטים ', פרק ט מתוך הספר 'קורות יהודי בולגאריה'