הצה"ר בולגריה, התכתבות ברית הציונים הרביזיוניסטים בבולגריה עם אישים וגופים שונים. בעברית, בולגרית ואנגלית.

05.07.1932 - 31.12.1938

סימול התיק : ג 17 - 1

שייך לארכיון: הצה"ר בולגריה
סוג התאריך: משוער