הצה"ר בולגריה, 'הציוניים העצמאיים'. ביולטינים. בולגרית

05.07.1946 - 01.03.1947

סימול התיק : ג 17 - 4

שייך לארכיון: הצה"ר בולגריה

תוכן

ביולטינים מודפסים של ארגון 'הציוניים העצמאיים' בבולגרית.