הצה"ר ארגנטינה, ספר פרוטוקולים מישיבות הנהלת הצה"ר ארגנטינה

01.01.1962 - 31.12.1964

סימול התיק : ג 15 - 1/ 8

שייך לארכיון: הצה"ר ארגנטינה
סוג התאריך: שנה נכונה