הצה"ר ארגנטינה, ספר פרוטוקולים מישיבות הנהלת הצה"ר ארגנטינה

01.01.1959 - 31.12.1962

סימול התיק : ג 15 - 1/ 7

שייך לארכיון: הצה"ר ארגנטינה
סוג התאריך: שנה נכונה