הצה"ר ארגנטינה, ספר פרוטוקולים מישיבות הנהלת הצה"ר ארגנטינה

01.01.1948 - 31.12.1952

סימול התיק : ג 15 - 1/ 5

שייך לארכיון: הצה"ר ארגנטינה
סוג התאריך: שנה נכונה