הצה"ר ארגנטינה, ספר פרוטוקולים מישיבות הצ"ח

01.01.1939 - 31.12.1943

סימול התיק : ג 15 - 1/ 3

שייך לארכיון: הצה"ר ארגנטינה
סוג התאריך: שנה נכונה