דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 81-90 מתוך 99 פריטים

אוסף מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט (1939-1936) 1936-1939
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול כ 13
מספר תיקים 12
אוסף ברית הבריונים 1930-1953
מצב החומר : סרוק
סימול כ 14
מספר תיקים 13
סימול כ 15
מספר תיקים 244
אוסף עולי הגרדום 1938-1948
מצב החומר : סרוק
סימול כ 16
מספר תיקים 106
אוסף חטיבה יהודית לוחמת (חי"ל) 1942-1948
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול כ 17
מספר תיקים 65
סימול כ 18
מספר תיקים 193
התנועה הציונית ברוסיה 1893-1935
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול כ 19
מספר תיקים 89
הארכיון הבריטי ,(PUBLIC RECORDS OFFICE) P.R.O משרד המושבות 1917-1948
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול כ 20 א
מספר תיקים 147
הארכיון הבריטי ,(PUBLIC RECORDS OFFICE) P.R.O משרד החוץ 1917-1952
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול כ 20 ב
מספר תיקים 237
הארכיון הבריטי 0. P.R משרד הפנים 1916-1918
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול כ 20 ג
מספר תיקים 6