דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 71-80 מתוך 99 פריטים

אוסף לוחמי חרות ישראל 1940-1948
מצב החומר : סרוק
סימול כ 5
מספר תיקים 88
אוסף עליה ב' 1934-1948
מצב החומר : סרוק
סימול כ 6
מספר תיקים 143
מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, ארכיון מינהלי 1950-1999
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול כ 7 א
מספר תיקים 622
סימול כ 7 ב
מספר תיקים 126
סימול כ 7 ג
מספר תיקים 80
אוסף השואה, יד ושם, עדויות 1946-1990
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול כ 7 ה
מספר תיקים 43
אוסף השואה 1939-1980
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול כ 7 ז
מספר תיקים 85
אוסף מאורעות תר"פ (1920) בירושלים ובגליל 1920-1993
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול כ 10
מספר תיקים 13
אוסף מאורעות תרפ"א (1921) 1921-1971
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול כ 11
מספר תיקים 2
אוסף מאורעות תרפ"ט (1929) 1929-2004
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול כ 12
מספר תיקים 24