דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 61-70 מתוך 99 פריטים

ותיקי בית"ר 1970-1991
מצב החומר : מסודר
סימול ב 50
מספר תיקים 2
אוסף הגדודים העבריים 1914-1921
מצב החומר : סרוק
סימול כ 1
מספר תיקים 38
אוסף ניל"י 1911-1918
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול כ 2
מספר תיקים 47
אוסף ארגון ההגנה 1939-1991
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול כ 3
מספר תיקים 59
אוסף הארגון הצבאי הלאומי (אצ"ל) 1931-1948
מצב החומר : סרוק
סימול כ 4
מספר תיקים 642
ארכיון ברית חיילי אצ"ל 1948-1979
מצב החומר : מסודר
סימול כ 4 א
מספר תיקים 37
בני אצ"ל - תנועת נוער 1948-1957
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול כ 4 ב
מספר תיקים 8
ראשוני אצ"ל 1967-2000
מצב החומר : מסודר / ממוחשב
סימול כ 4 ג
מספר תיקים 35
מוזיאון האצ"ל, חומר הכנה 1980-1990
מצב החומר : מסודר
סימול כ 4 ד
מספר תיקים 140
סימול כ 4 ה
מספר תיקים 30