מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, נוהל טיפול בהקצבות הרשויות, דו"חות כספיים

01.01.1980 - 31.12.1997

סימול התיק : כ 7 א - 1/ 10

שייך לארכיון: מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים
סוג התאריך: משוער

תוכן

נוהל טיפול בהקצבות הניתנות על ידי הרשויות המקומיות לשם תמיכה במוסדות.
דו"חות כספיים של העמותה להנצחת ולחקר השואה.