מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, מפות

01.01.1980 - 31.12.2001

סימול התיק : כ 7 א - 1/ 7

שייך לארכיון: מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים
סוג התאריך: משוער

תוכן

מפות שונות:
מפת גטו ורשה בשנת 1941.
חלוקת פולין ב- 1939.