מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרוטוקולים, הצעות תקציב

01.01.1966 - 31.12.2003

סימול התיק : כ 7 א - 1/ 2

שייך לארכיון: מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים
סוג התאריך: משוער

תוכן

פרוטוקולים מפגישות בנושא המוזיאון:
פרוטוקול משנת 1966 בכתב יד, מפגישת אהרון פרופס, אייזיק רמבה, אדר, הלפרין, אלכסנדר בוגן וחיים לזר: העלאת רעיונות לנושאים שיוצגו במוזיאון.
הקמת המוזיאון במרתף מצודת זאב, סקירת פעילות המוזיאון.
דו"חות כספיים של הוצאות המוזיאון והצעות תקציב.