מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרוטוקולים - ועד עמותת מוזיאון הלוחמים והפרטיזנים

01.01.2002 - 31.12.2003

סימול התיק : כ 7 א - 1/ 1

שייך לארכיון: מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים
סוג התאריך: משוער

תוכן

פרוטוקולים מישיבות ועד עמותת מוזיאון הלוחמים והפרטיזנים:
בין הנושאים: תכנון שיפוץ המוזיאון, מלגה על שם חיים לזר, גיוס כספים למען המוזיאון, מיזוג המוזיאון עם מכון ז'בוטינסקי, מינוי נפתלי דרזנר לגזבר המוזיאון, הקמת מדור לתיעוד ולחקר השואה על שם חיים לזר, פניית יד ושם לקבלת טבעת הקשר, ארגון עצרות ליום השואה, הוצאת חוברת לזכרה של חיה לזר, דו"חות פעילות המוזיאון.