בית"ר שוויץ, פרוטוקול והחלטות הכינוס הארצי, בזל 6.11.1948

06.11.1948 - 06.11.1948

סימול התיק : ב 46 - 2

שייך לארכיון: בית"ר שוויץ
סוג התאריך: מדויק