ראשוני אצ"ל, ועדת ארועים. הזמנות, התכתבות, שירים.

01.01.1979 - 31.12.1982

סימול התיק : כ 4 ג - 8

שייך לארכיון: ראשוני אצ"ל
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות והזמנות לארועים: דקל אבשלום פיינברג, אות האצ"ל, הוצאת
הספר 'ראשוני אצ"ל מספרים'. שירונים לשירה בציבור בארועים.