ראשוני אצ"ל, תקנות ראשוני אצ"ל.

01.01.1960 - 31.12.1985

סימול התיק : כ 4 ג - 2

שייך לארכיון: ראשוני אצ"ל
סוג התאריך: משוער

תוכן

מטרות אגודה, סמכויות, זכויות וחובות החברים.