ראשוני אצ"ל, התכתבות כללית.

04.06.1963 - 03.01.1998

סימול התיק : כ 4 ג - 1

שייך לארכיון: ראשוני אצ"ל

תוכן

התכתבות עם: חיים לזר, אליהו לנקין, משה רוזנברג, אלכסנדר
רפאלי, יצחק שמיר, יצחק ברמן, אליהו בן אלישר, חיים לובינסקי,
יעקב מרידור, חיים קורפו, ראובן הכט, רחל וחיים דבירי, עמרמי.
נושאים עיקריים: הזמנות לארועים, פעילות במשמר אזרחי, ברכות
ותנחומים.