הארכיון הבריטי 0. P.R קבינט המלחמה, הציונות והגדודים העבריים, תזכיר Zionism and Jewish Legions for Egypt and Palestine, Memorandum

14.04.1917 - 14.04.1917

סימול התיק : כ 20 ד - 9

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי 0. P.R קבינט המלחמה

תוכן

CAB 24/10
תזכיר על הציונות, ההתיישבות בארץ ישראל מאז 1870 וההצעה להקים
גדודים עבריים.
(העתקים מצולמים)