הארכיון הבריטי 0. P.R קבינט המלחמה, גדודים עבריים לארץ ישראל, תזכירים ומכתב Jewish Corps for Palestine, Memoranda

01.01.1917 - 31.12.1917

סימול התיק : כ 20 ד - 8

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי 0. P.R קבינט המלחמה
סוג התאריך: משוער

תוכן

CAB 24/9
תזכירים ומכתב של זאב ז'בוטינסקי לראש ממשלת בריטניה בנוגע
להצעה להקים יחידות צבאיות יהודיות שישרתו בארץ ישראל ובמצרים.
(העתקים מצולמים)