הארכיון הבריטי 0. P.R קבינט המלחמה, הרעיון הלאומי היהודי והתנועה הציונית, דו"חות The Jewish National Idea and the Zionist Movement, Reports

01.01.1917 - 31.12.1917

סימול התיק : כ 20 ד - 7

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי 0. P.R קבינט המלחמה
סוג התאריך: משוער

תוכן

CAB 24/4
דו"חות והצהרות של מנהיגי התנועה הציונית בעניין הקמת בית לאומי
יהודי בארץ ישראל; התכתבות ודיונים לקראת נתינת הצהרת בלפור.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח