הארכיון הבריטי 0. P.R קבינט המלחמה, הגדודים העבריים והתנועה הציונית, פרוטוקול The Jewish Legions and the Zionist Movement, Minutes

01.01.1917 - 31.12.1917

סימול התיק : כ 20 ד - 6

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי 0. P.R קבינט המלחמה
סוג התאריך: משוער

תוכן

CAB 23/4
פרוטוקול מישיבת קבינט המלחמה בעניין הקמת הגדודים העבריים ועל
פעילות התנועה הציונית.
(העתקים מצולמים)