הארכיון הבריטי 0. P.R קבינט המלחמה, התנועה הציונית, תזכירים ופרוטוקולים The Zionist Movement, Memoranda and Protocols

01.01.1917 - 31.12.1917

סימול התיק : כ 20 ד - 5

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי 0. P.R קבינט המלחמה
סוג התאריך: משוער

תוכן

CAB 21/58
תזכירים ופרוטוקולים מישיבות קבינט המלחמה בנושא התנועה הציונית.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח