הארכיון הבריטי 0. P.R קבינט המלחמה, התנועה הערבית, דו"חות, פרוטוקולים וכו', The Arab Movement, Reports, Protocols, etc

01.01.1916 - 31.12.1916

סימול התיק : כ 20 ד - 3

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי 0. P.R קבינט המלחמה
סוג התאריך: משוער

תוכן

CAB 42/16
דו"חות, חוות דעת, פרוטוקולים וכו' בנושאים המלחמה עם טורקיה,
התנועה הלאומית הערבית, הסכמי סייקס-פיקו, התמרדות הערבים וגיבוש
המדיניות הבריטית כלפיהם.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח