הארכיון הבריטי 0. P.R קבינט המלחמה, השירות הצבאי של הנתינים הרוסים בבריטניה, תזכיר , Military Service for Russian Subjects in Great Britain, Memorandum

08.08.1916 - 08.08.1916

סימול התיק : כ 20 ד - 2

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי 0. P.R קבינט המלחמה

תוכן

CAB 37/153
תזכיר של הרברט סמואל, שר הפנים, על אפשרות גיוסם של נתינים
רוסים לכוחות הצבא הבריטי.
(העתקים מצולמים)