הארכיון הבריטי P.R.0 משרד הפנים, המהגרים היהודים מרוסיה, מכתב, Jewish Immigrants from Russia, Letter

06.07.1917 - 19.06.1918

סימול התיק : כ 20 ג - 6

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.0 משרד הפנים

תוכן

HO 371/10823
מכתב לתת-שר הפנים מהמשרד לשירות לאומי בנושא השירות הצבאי של
נתינים רוסים הנמצאים בבריטניה; מכתב בנושא זה ממשרד הפנים.
(העתקים מצולמים)