הארכיון הבריטי P.R.0 משרד הפנים, המהגרים היהודים מרוסיה, התכתבות ודו"חות Russian Jewish Immigrants, Correspondence and Reports

01.01.1916 - 31.12.1916

סימול התיק : כ 20 ג - 5

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.0 משרד הפנים
סוג התאריך: משוער

תוכן

HO 371/10822
התכתבות ודו"חות של משרד הפנים בנושא השירות בצבא הבריטי של
יהודים רוסים הנמצאים בבריטניה וכן על הצעתו של זאב ז'בוטינסקי
לעודד התגייסות יהודית באמצעות הקמת מסגרת נפרדת של גדודים
עבריים.
(העתקים מצולמים)