הארכיון הבריטי P.R.0 משרד הפנים, המהגרים היהודים מרוסיה, התכתבות ודו"חות Russian Jewish Immigrants, Correspondence and Reports

01.01.1917 - 31.12.1917

סימול התיק : כ 20 ג - 4

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.0 משרד הפנים
סוג התאריך: משוער

תוכן

HO 371/10821
התכתבות של משרד הפנים בנושא השירות בצבא בריטניה של יהודים
נתיני מדינות אויב; הוועדה היהודית להגנה מפני גירוש לרוסיה:
מטרות, משימות, פעילויות, החלטות וכו'.
(העתקים מצולמים)