הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, הסכם השילומים, דו"חות, Reparations Agreement, Reports

17.01.1952 - 01.04.1952

סימול התיק : כ 20 ב - 236

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/98787
דו"חות מנציגות בריטניה בישראל על הסכם השילומים של מדינת ישראל
עם גרמניה ועל הדיונים בכנסת והמחלוקת הציבורית שהתלוו אליו.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח