הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, ועידת מפלגת חרות, דו"ח, Herut Party Conference, Report

12.03.1951 - 12.03.1951

סימול התיק : כ 20 ב - 234

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/61709
דו"ח של נציגות בריטניה בישראל למשרד החוץ הבריטי על ועידת מפלגת
חרות שהתקיימה בפברואר 1951 והגדירה מחדש את מדיניות המפלגה
בנושאי חוץ ובטחון. הערכת משקלה היחסי של המפלגה בקרב בציבור
היהודי בישראל.
(העתקים מצולמים)