הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, התנקשות ברוזן ברנדוט, סקירות והתכתבות, Assassination of Count Folke Bernadotte, Survey and Correspondence

01.09.1948 - 31.12.1948

סימול התיק : כ 20 ב - 231

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/68697
סקירות העיתונות העברית בארץ ישראל על ההתנקשות ברוזן ברנדוט
ופירוק האצ"ל והלח"י; תמליל שידור של האצ"ל בעקבות בקשת החנינה
של אביו של אחד מהחיילים הבריטים שנחטפו ונתלו בעקבות הוצאתם
להורג של מאיר נקר, אבשלום חביב ויעקב וייס; דבר ביה"ד של האצ"ל
בעקבות תליית החיילים הבריטים; התכתבות בין משרד החוץ לבין
שגרירות בריטניה בוושינגטון לקראת ביקורו של מנחם בגין בארה"ב.
(העתקים מצולמים)