הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, התנקשות ברוזן ברנדוט, התכתבות, Assassination of Count Folke Bernadotte, Correspondence

01.09.1948 - 31.12.1948

סימול התיק : כ 20 ב - 230

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/68696
התכתבות בין משרד החוץ הבריטי ודיפלומטים בריטים במדינות שונות
על ההתנקשות בחייו של הרוזן ברנדוט בירושלים.
בתיק גם: מכתב משגרירות בריטניה במוסקבה על סיקור הרצח בעיתונות
הסובייטית; מכתב מאבא אבן, שגריר ישראל באו"ם, לשגריר בריטניה
באו"ם על רצח הרוזן ברנדוט.
(העתקים מצולמים)