הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, מעצר חמישה פקידים בריטים, התכתבות Arrest of Five British Officials, Correspondence

01.09.1948 - 30.10.1948

סימול התיק : כ 20 ב - 229

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/68658
התכתבות בין משרד החוץ הבריטי ונציגויות בירושלים ובחיפה על
מעצרם של חמישה אזרחים בריטים ע"י שלטונות ישראל באשמת מסירת
מידע לגורם עוין.
בתיק גם: בקשות מאזרחים בריטים למען שחרור חמשת הבריטים העצורים.
(העתקים מצולמים)