הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, מעצר חמישה פקידים בריטים, התכתבות, Arrest of Five British Officials, Correspondence

01.08.1948 - 30.09.1948

סימול התיק : כ 20 ב - 228

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/68657
התכתבות בין משרד החוץ, הקונסוליה הבריטית בירושלים, המשלחת
הבריטית בניו יורק וחברת החשמל בירושלים בנושאים- משפט הריגול
בירושלים - מהלך החקירה, סיכום העדויות בבית המשפט.
(העתקים מצולמים)