הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, מעצר חמישה פקידים בריטים, התכתבות Arrest of Five British Officials, Correspondence

01.03.1948 - 31.07.1948

סימול התיק : כ 20 ב - 225

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/68654
התכתבות בין הקונסוליה הבריטית בארץ ישראל ומשרד החוץ בעניין
הערכות הכוחות הבריטים לקראת ה-15/5/1948, יום סיום המנדט הבריטי
על ארץ ישראל; התכתבות שרי החוץ, המושבות וההגנה בעניין הנ"ל;
התכתבות על מעצר בידי האצ"ל של חמישה פקידים בריטים החשודים
בריגול; דיווח על קשריו של עו"ד אשר לביצקי עם האצ"ל.
(העתקים מצולמים)