הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, פעילות האצ"ל באיטליה, דו"ח Etzel Activities in Italy, Report

30.06.1947 - 30.06.1947

סימול התיק : כ 20 ב - 224

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/67813 B
דו"ח מרומא למשרד החוץ על תעמולה אנטי-בריטית ועידוד השימוש
בטרור וברצח ע"י האצ"ל בעתונות באיטליה.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח