הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, מחנה המעצר בלטרון, דו"חות Jewish Detainees in Latrun Detention Camp, Reports

04.08.1947 - 13.08.1947

סימול התיק : כ 20 ב - 221

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/61945
דו"ח של הצלב האדום הבינלאומי על התנאים ואורח החיים של האסירים
היהודיים במחנה לטרון.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח